PCS GLOBAL

מסדירים את שיטת התשלום בצ'קים 
על רקע משבר הקורונה תושהה הגבלת חשבונות בנק בשל שיקים ללא כיסוי 
על מנת לסייע לאותם עסקים ומשקי בית שנקלעו לקשיים תזרימיים באופן לא צפוי, עם פרוץ מגפת הקורונה והסנקציות שהוטלו על בתי עסק וכן ההגבלים על ציבור הצרכנים עצמם, קבעה המפקחת על הבנקים כי הבנקים המסחריים ובנק הדואר ישהו הגבלות על לקוחות ועל חשבון הבנק שלהם בשל שיקים שחזרו מפאת היעדר כיסוי, החל מתאריך 4.3.20, ובהתאם לתקופה הקבועה בחוק. 


קרא/י עוד


____________________________________________________________________________________________________________________

הדבר שחובה לשים אליו לב כשממלאים צ'ק ב-2020 
קימת חשיבות מרבית למילוי נכון ומלא של התאריך, ככל שנחתם מסמך רשמי ו/או נרשם צ'ק למועד פרעון בשנת 2020. הנחיות פשוטות אלו למילוי התאריך ימנעו זיופים והונאות.

קרא/י עוד


____________________________________________________________________________________________________________________

בעל/ת עסק, האם את/ה מכיר/ה את החוק להגבלת השימוש במזומנים?
החוק לצמצום השימוש במזומן נכנס לתוקף בב-2020 במטרה לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות פלילית לרבות פשיעה חמורה, העלמות מס, והלבנת הון ומימון טרור. מה זה אומר בפועל וכיצד יש להיערך לציות לחוק בקבלת צ'קים מלקוחות?


קרא/י עוד

 
____________________________________________________________________________________________________________________

כך תצמצמו את הסיכון לצ'קים מזויפים
ישנן לא מעט דרכים פשוטות למניעת הונאה וזיוף באמצעות צ'קים. ריכזנו במאמר שלפניך את כל האמצעים העומדים לרשותך, אשר יש ביכולתם לסייע לך למזער את הסיכון לצ'קים חוזרים אצלך בעסק, ללא צורך בתוכנה או חומרה וללא צורך בסיוע מקצועי חיצוני.


קרא/י עוד

 
____________________________________________________________________________________________________________________

עקרונות היסוד של חוק הצ'קים החוזרים ואיך זה עובד באמת
החוק לצמצום השימוש במזומן נכנס לתוקף בב-2020 במטרה לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות פלילית לרבות פשיעה חמורה, העלמות מס, והלבנת הון ומימון טרור. מה זה אומר בפועל וכיצד יש להיערך לציות לחוק בקבלת צ'קים מלקוחות?


קרא/י עוד

 
____________________________________________________________________________________________________________________

הוצל"פ 2020 - תמונת מצב 
כיצד מתנהל הליך הוצאה לפועל? מהם הערוצים הרשמיים וכיצד פועלים גלגלי הצדק כאשר מדובל בצ'קים מחוללים? 


קרא/י עוד
 

 
____________________________________________________________________________________________________________________

היבטים בפרופיל החייבים בהוצאה לפועל 
נתונים סטטיסטיים העולים ממחקר של הרשות לאכיפה וגבייה (2019) מלמד אותנו אודות החייבים (בין היתר חייבים בגין צ'קים חוזרים) אשר נגדם נפתחו תיקים בהוצאה לפועל.

 
 
חדשות
bullhorn, bullhorn, megaphone, announcement, advertisement, news
file-check2, file-check, checkmark, correct, tick, page, document, paper
 
עדכונים

מאמרים
pencil3, pencil, write, edit, blog, note
bars5, bars, stats, statistics, chart, graph, dualtone
 
נתונים
checkbox, checkbox, tick, selected, checked
 
המלצות
שיטת התשלום בצ'קים? זה המגרש הביתי שלנו!