checkmark3, checkmark, tick, correct, accept, ok
checkmark3, checkmark, tick, correct, accept, ok
checkmark3, checkmark, tick, correct, accept, ok
checkmark3, checkmark, tick, correct, accept, ok
checkmark3, checkmark, tick, correct, accept, ok
ללקוחות שלנו משתלם יותר
להפוך צ'ק דחוי למזומן מידי
 
המסלול לניכיון צ'ק מסחרי הופך צ'ק דחוי למזומן מידי!


דווקא היום, בשוק המאופיין בחוסר ודאות וקשיים כלכליים שמלווים עסקים ולקוחות פרטיים, פי.סי.אס גלובל מציעה לך פתרון מידי לבעיית התזרים
וכלי מצוין לשיפור ביצועי העסק ושמירה על איתנות פיננסית.


 
אשראי חוץ בנקאי
בתנאים משתלמים במיוחד!


לתיאום פגישת ייעוץ אצלך בעסק
ללא עלות או התחייבות - חייג/י 
 

המסלול לניכיון צ'ק מסחרי מבטיח לך את היתרונות הבאים:


גיוון במקורות המימון

_____________________________________________________________________________________

 שיפור מידי בתזרים על ידי הקדמת פרעון הצ'ק 

_____________________________________________________________________________________

הגדלת כוח הקניה של העסק לרבות הנחת מזומן 

_____________________________________________________________________________________

עמידה בהתחייבויות פיננסיות קודמות

_____________________________________________________________________________________

הון מידי לרשות העסק להרחבת פעילות

_____________________________________________________________________________________

שיפור ביצועי העסק בדוחות ומאזני סוף תקופה