כך צריך להראות הצ'ק על פי הוראות בנק ישראל
 
 
החוק לצמצום השימוש במזומן מכתיב, בין היתר, את האופן שבו יראו הצ'קים. הנחיות אלו יחולו כאמור על האופן שבו הבנקים ידפיסו צ'קים ויחייבו עסקים שמדפיסים צ'קים.

החוק המתייחס לתשלום במזומן או נכון יותר בהגבלת התשלום במזומן מגדיר גם את אופן השימוש בצ'ק בעסקאות גדולות. החוק קובע כי צ'קים שסכומם עולה על 10,000 שקל, יותרו בהסבה פעם אחת בלבד.

על פי הנחיות בנק ישראל בגב הצ'ק תודפס טבלה שנועדה לסייע ברישום הפרטים הנדרשים בעת הסבת צ'ק (בעסקאות שבהן הסכום העולה על 10,000 ש"ח). הטבלה תופיע רק על גבי צ'קים שלא הודפס עליהם הגבלה של "למוטב בלבד". הטבלה כוללת מקום לרישום פרטיהם של מסב הצ'ק ומקבלו (הנסב), וכן של גוף פיננסי, למקרה שהצ'ק מוסב לטובתו.

בבנק ישראל חידד והדגיש בהנחיותיו כי צ'קים ישנים (שהודפסו בעבר, לפני כניסת החוק לתוקפו והם הודפסו ללא הטבלה) לא יאבדו את תוקפם. 

עוד במסגרת השינוי בנראות הצ'ק - המקום המיועד לחתימה בחזית הצ'ק החדש הוחלף עם המקום המיועד לתאריך, כך שהחתימה מופיעה בצד ימין של הצ'ק. שינוי המיקום נועד למנוע מהחתימה להסתיר את פרטי חשבון הבנק המודפסים בתחתית הצ'ק, בצד שמאל.