החוק לצמצום השימוש במזומן
 
 
החוק לצמצום השימוש במזומן ( התשע"ח-2018) נועד לסייע למדינה במלחמה בתופעת הלבנת הון ומימון טרור. מטרת החוק הינה להגביל את הפעילות במזומן בכדי לטרפד העברת ההון השחור ובפעילות פלילית כגון הלבנת הון ומימון טרור, 

החוק, החל על מקבלי התשלום ועל המשלם, כולל בין היתר הגבלות על השימוש במזומן ובצ'קים, הגבלות החלות על עוסק, אדם שאינו עוסק, תייר, רו"ח ועו"ד בעת מתן "שירות עסקי" ללקוח. 

עיקרי חוק המזומנים:
בעסקאות עם עוסק מעל 11,000 ₪ - ניתן לשלם במזומן 10% ממחיר העסקה או 11,000 ₪, לפי הנמוך בהם.
בעסקאות בין אנשים פרטיים מעל 50,000 ₪ - ניתן לשלם במזומן 10% ממחיר העסקה או 50,000 ₪, לפי הנמוך בהם.
איסור תשלום בהמחאה פתוחה, למעט בעסקה בין אנשים פרטיים בסכום של עד 5,000 ₪.
מותר להסב המחאה בתנאי שצוינו בגב ההמחאה שם ות"ז של המסב.
ניתן להסב המחאה בסך של 10,000 ₪ ומעלה רק פעם אחת. ​

בעל/ת עסק? חשוב מאוד להבין כי מיום כניסת החוק לתוקף יוטלו עיצומים כספיים וקנס מנהלי (לרבות עונשי מאסר בפועל) על מפרי החוק.